O projektu

NAZIV PROJEKTA
Gastroturisteduca – Gastronomskom i turističkom edukacijom poboljšati pristup ranjivim skupinama u sektoru
turizma i ugostiteljstva na tržište rada Međimurske i Zadarske županije

KODNI BROJ
UP.02.2.2.03.0021

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1 
Ministarstvo turizma, Prisavlje 14 / Zagreb

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2 
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske
unije, Radnička cesta 1 / Zagreb

NOSITELJ PROJEKTA
Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda
Pučko otvoreno učilište Čakovec, Ulica kralja Tomislava 52 / Čakovec

PARTNERI
Toplice Sveti Martin d.o.o. Izvorska 3 / Sveti Martin na Muri
Union d.d. Zrinsko-Frankopanska 14 / Čakovec
Učilište Finis Ulica postrojbi specijalne policije Zadar 12 / Zadar
Zajednički ugostiteljski obrt “Mediteran” Matije Gupca 19 / Zadar

LOKACIJA PROVOĐENJA PROJEKTA
Međimurska županija, Zadarska županija

TRAJANJE PROJEKTA
24 mjeseci

PERIOD IMPLEMENTACIJE
23. travanj 2019. – 23. travanj 2021

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
1.993.414,99 HRK – EU sufinanciranje 100%

SAŽETAK PROJEKTA
Svrha projekta je doprinos povećanju zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno
usavršavanje s ciljem uspješne integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz
provođenje osposobljavanja za jednostavne poslove zanimanja pomoćni kuhar, priprematelja pizza i roštilja,
konobara i turističkog animatora. U projektu će sudjelovati 49 nezaposlenih osoba i 12 mentora i 11
predavača koji će provoditi programe osposobljavanja za nezaposlene osobe.

CILJEVI PROJEKTA
Povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na
tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva uz istovremeno stjecanje ključnih kompetencija i mekih
vještina te poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog
sektora.

CILJNE SKUPINE

 • Nezaposlene osobe mlađe od 25 godina
 • Osobe starije od 54 godina
 • Osobe s invaliditetom
 • Mentori i predavači uključenih učilišta (Čakovec i Zadar)

PLANIRANI REZULTATI

 • Osposobljavanje stručnih suradnika i predavača za teorijski dio programa
 • Izrada, akreditacija i održavanje programa za osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju
  kuhar
 • Izrada, akreditacija i održavanje programa za osposobljavanje za poslove priprematelja pizza i
  roštilja
 • Izrada, akreditacija i održavanje programa za osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju
  konobar
 • Izrada, akreditacija i održavanje programa za osposobljavanje za poslove turističkog animatora
 • Implementacija i edukacija o e-learning sustavu
 • Implementacija Office 365 alata
 • Promotivni materijali i aktivnosti usmjerene povećanju vidljivosti projetka